Firmu pana Pipera jsme si vybrali v roce 2018 na zhotovení zámkové dlažby u našeho rodinného domu v Řepově.
Při výběru jsem dal na doporučení kamaráda a také cenová nabídka byla o něco levnější než u konkurence.
S prací zmíněné firmy jsme byli velice spokojeni. Rád bych vyzdvihl jednání majitele firmy a dodržení všech dohod – například cena odpovídající rozpočtu a dodržení stanovených termínů. Po roce užívání, kdy na zámkové dlažbě parkuji, mohu zhodnotit její kvalitu, se kterou jsme také velice spokojeni.
Po těchto zkušenostech firmu pana Pipera vřele doporučujeme.